Řada FlowSteama Vessa

Parní sterilizace půdy v nádobě s FlowSteama Vessa

Informujte se >

Ekonomické systémy sterilizace půdy v nádobě

Sterilizační systémy substrátů v nádobě společnosti Stronga nabízejí náročné pracovní cykly pro spolehlivý kontinuální provoz. Díky extrémně nízkým požadavkům na elektrickou energii a nízkým nárokům na pracovní sílu nabízí FlowSteama Vessa nejúspornější systém sterilizace půdy pro komerční provoz ve velkém měřítku. Více informací o moderní řadě Vessa:

Vysoký výkon, nepřetržitá sterilizace ✔; Modulární ISO ✔; Škálovatelnost a možnost rozšíření ✔; Polopřenosnost a přemístitelnost mezi pracovišti ✔; Snadné nastavení ve skladu pro jednodušší manipulaci ✔; Snadné a jednoduché použití ✔; Precizní ovládání s prokazatelným provedením sterilizace ✔; Kompletní izolace ✔; Flexibilita pro celou řadu kontaminovaných substrátů (každý stroj je optimalizován pro konkrétní substráty) ✔

FlowSteama Vessa

Inteligentní řízení procesu HMI

Snímače teploty materiálu umístěné v klíčových místech na obou parních podlahách poskytují zásadní důkaz, že bylo dosaženo požadované teploty materiálu a že materiál byl udržován při cílové teplotě po požadovanou dobu.

Standardní zařízení Vessa pro řízení procesů zajišťuje protokolování, vykazování a prokazování pasterizace půdy nebo substrátu, což umožňuje zákazníkům dokázat místním certifikačním orgánům, že sterilizační proces byl proveden podle stanovených parametrů. To je zvláště důležité při dalším prodeji kompostů, půd a substrátů, a relevantní, když materiál překračuje hranice, aby se zabránilo mezinárodnímu šíření nemocí.

FlowSteama Vessa je vybaven moderním, inteligentním a samoochranným řídicím systémem. Jednoduše ovladatelné vizuální rozhraní s dotykovou obrazovkou umožňuje okamžitý a přehledný přístup ke klíčovým parametrům, zatímco volitelný dálkový přístup umožňuje kontrolu provozu systému Vessa z kteréhokoli místa na světě, přes Ethernet nebo mobilní zařízení. Snímače poskytují obsluze klíčová data v reálném čase, což umožňuje optimalizovanou produkci a sterilizaci materiálu.

Vysoký výkon a spolehlivé napařování

Systémy pro sterilizaci substrátů v nádobě od společnosti Stronga nabízejí vysokokapacitní produkci ve spolehlivém kontinuálním provozu. Jednoduché a výkonné hydraulické ovládání; žádné řemeny, řetězy ani řetězová kola, pouze dlouhá životnost a nízké náklady na údržbu. FlowSteama Vessa nabízí nejhospodárnější systém sterilizace růstových médií, který je na trhu k dispozici, pokud je spojen se spolehlivým a osvědčeným generátorem páry s volným průtokem.

Podívejte se na video případové studie pořízené v podniku zajišťujícím recyklaci materiálů, kterému jsme pomohli s přeměnou kontaminované půdy na dobře prodejný produkt s přidanou hodnotou.

FlowSteama Vessa

Pasterizace parou

(1) Nesterilizovaná surová organická hmota (půda, substrát, kompost nebo jiné) se plní vědrem nebo stoupajícím dopravníkem do vhodně dimenzovaného vstupního násypníku.

(2) Horká pára z nízkotlakého zahřátého parního kotle volně proudí do izolované dvouvrstvé nádoby a proniká substrátem na pohyblivé podlaze PulseWave™. Proces napařování probíhá shora a pod horní podlahou, zatímco směšovací pohyb napíná a otáčí materiál v parní komoře a pomáhá s rozbíjením drobných hrudek. Teplota materiálu roste velmi rychle, rovnoměrně a efektivně, zatímco pára proniká do hloubky pórů v půdě nebo v substrátu.

Plnění násypníku

Vědro nebo dopravník

(3) Inteligentní kontroly určují dobu účinku páry a průchodnost, aby bylo vyhověno požadavkům na substrát a místním protokolům kvality. Ovládací prvky FlowSteama Vessa generují revizní stopu, díky které můžete s jistotou prokázat, že materiál byl udržován při teplotě po stanovenou dobu a že byly dodrženy místní předpisy.

(4) Pasterizovaný zlepšovač půdy nebo substrát se samočinně vyprázdní ze spodního šnekového dopravníku do stoupajícího dopravníku, a poté je automaticky uskladněn nebo uložen do kontejneru. Aby se zabránilo křížové kontaminaci, je nezbytné oddělit čisté a kontaminované strany.

Ošetření půdy teplem

Analýza vlastností vašeho materiálu

Existuje mnoho důležitých proměnných, které ovlivňují rychlost šíření tepla skrze substrát, půdu, kompost nebo zemědělské hnojivo. Mezi faktory, které naši odborníci důkladně analyzují, patří struktura půdy, objemová hmotnost, procento organických látek, míra vlhkosti a další. Kontaktujte společnost Stronga a získejte další informace týkající se tepelného ošetření vašeho organického materiálu.

Zjistěte více o nepřetržitém procesu tepelného ošetření systému Vessa v 3D animaci níže.

Invazivní druhy, sterilizované

Osvědčený systém FlowSteama s dvojitou vrstvou se přizpůsobí široké škále půd, substrátů a směsí. Nabízíme výběr modelů, které umožňují optimalizovat kapacitu, výrobu a rozměry Vessa a SteamBoila podle požadavků na váš provoz. Při navrhování FlowSteama je bráno v potaz množství faktorů, mezi které patří typ substrátu, objemová hustota substrátu, míra vlhkosti substrátu a další. Níže jsou uvedeny vybrané možnosti pasterizace v kontejneru FlowSteama:

Sterilizace zbytků dřevní biomasy ✔; Sterilizace zeleného odpadu ✔; Sterilizace potravinového odpadu ✔; Sterilizace ornice ✔; Sterilizace kompostu ✔; Sterilizace houbového kompostu ✔; Sterilizace kůrových substrátů na mulčování ✔; Sterilizace kokosu na mulčování ✔; Sterilizace kokosového vlákna ✔; Sterilizace organického hnojiva ✔; Sterilizace recyklovaného substrátu ✔; A další ✔

Sterilizace rašelinového mechu

Sterilizace organického mulče

Sterilizace kokosového vlákna

Sterilizace houbového kompostu

Sterilizace růstových médií

Standardní Specifikace

Nakládací zásobník na suroviny (k dispozici jsou doplňující desky sloužící ke zvýšení kapacity před zpracováním).
Sterilizační dvouvrstvé podlahy PulseWave™ rozmístěné po celé délce (hydraulické ovládání). Mezi deskami prochází horká pára.
Ovládání pomocí dotykové obrazovky HMI. Automatické a ruční nastavení umožňuje řídit průtok materiálu, jeho výstup a dobu setrvání.
Parní otvory na obou stranách zařízení umožňují snadné připojení přívodu páry.
Několik snímačů teploty materiálu, které poskytují obsluze okamžitý přehled o teplotním profilu v různých intervalech.
Vysoká kapacita příčného šneku s elektromotorem, převodovky a skluzu.
Integrovaná elektrohydraulická pohonná jednotka s chlazením oleje, regulačními ventily a snímači.
Kompletní izolace zajišťující vynikající tepelnou účinnost. Nízká vstupní energie pro vysokokapacitní výstup.

Volitelné Příslušenství

FS-101
Systém z korozivzdorné oceli pro korozivní organické látky.
FS-102
Vzdálený přístup k prohlížení přes Ethernet připojený k počítači nebo mobilu.
ModelFlowSteama Vessa*
Gross weight12200kg
Overall length12200mm
Width (excl. insulation)2440mm
Height (excl. legs and hopper)2590mm
Double sterilising decksStandard
Sterilising bed flow control valveStandard
3 phase electro-hydraulic power unitStandard
Steam entry portsBoth sides
Wide opening padlockable doors, both endsStandard
Adjustable material depth controlStandard
ISO block corner lifting points (number)4
Material and steam temperature sensorsStandard
E-stop safety shutdownStandard

*Ostatní modely jsou k dispozici na požádání.

Existuje mnoho proměnných faktorů spojených s materiálními a místními provozními podmínkami našich zákazníků; kontaktujte společnost Stronga a informujte se o možnostech pro váš provoz a projekt.

Všechny hmotnosti a měření podléhají specifikacím a místním zákonům. S ohledem na skutečnost, že výrobky neustále zlepšujeme, jsou technické informace, hmotnosti a měření uváděny pouze jako referenční hodnoty.