Metody sušení Stronga

Osvědčené v řadě materiálů a odvětví

Seznam případových studií >

Specifické materiály. Individuální potřeby. Speciální řešení.

Společnost Stronga nabízí celou řadu metod sušení, která jsou pro vlhký materiál vhodná. Posuzujeme dostupné zdroje tepla a zároveň radíme ohledně rozsahu sušičky a dalších důležitých faktorů, které přispívají k optimálním výsledkům sušení.

Náš interní technický tým využívá dlouholeté zkušenosti při výrobě sušících systémů na zakázku, které jsou konstruovány tak, aby odpovídaly individuálním vlastnostem produktu a maximalizovaly systém i tepelnou účinnost. Náš přístup k v podobě sladění modulárního vybavení vyrobeného na míru konkrétním potřebám klienta přináší nejúčinnější metody sušení „celého systému“. Níže uvádíme rozličné vlhké materiály a odvětví, ve kterých společnost Stronga slaví své úspěchy.

Pomáháme firmám dosáhnout více

Podniky z celé řady odvětví, včetně zemědělství, biomasy, bioplynu a energetického odpadu, již se společností Stronga při sušení široké škály vlhkých materiálů úspěšně spolupracují. Mezi tyto materiály patří vlákna digestátu, dřevní štěpka (všech úrovní), SRF, RDF, obilí, píce, papírenská celulóza, vedlejší odpadní produkty a mnoho dalších.

Využití více zdrojů tepla

Naše metody kontinuálního procesu sušení využívají přímo či nepřímo více zdrojů tepla, např. nízkotlaké zbytkové teplo, teplo kogenerační jednotky, teplo spalin a teplo z kotle na biomasu. Proud sušicího vzduchu je regulován pomocí invertorem poháněných ventilátorů Heatex, aby bylo dosaženo efektivního sušení při nízké teplotě. Zjistěte níže, jak mohou naše inteligentní, moderní a snadno ovladatelné řešení sušení vylepšit výsledky vašeho podnikání.

Sušení píce a biomasy

Píce, tráva, vojtěška, tolice a konopí

FlowDrya lze použít k odstranění vlhkosti z biomasy, přidání hodnoty a stabilizaci produktu za současného snížení hmotnosti, zachování kvality a minimalizace nákladů na skladování a přepravu. Sušený produkt z biomasy lze použít jako rostlinnou výživu v místě zpracování, krmivo pro zvířata nebo udržitelné palivo, popř. olejový extrakt CBD v případě konopí, což napomáhá k využívání výhod oběhového hospodářství. Stronga dokáže v projektu zohlednit všechny důležité proměnné, aby poskytla optimalizovaná řešení pro sušení biomasy s co nejnižšími náklady.

Stronga má mnoho zkušeností se sušením široké škály materiálů z biomasy, včetně pícninové biomasy, průmyslového konopí, vojtěšky, tolice a trávy. Zdroj tepla a množství dostupné energie jsou promyšleně posuzovány jako součást celé metody sušení.

Sledujte video o sušení pícninové trávy >
Sledujte video o sušení pícnin konopné biomasy >

Sušení pícninové biomasy

Sušení dřevní biomasy

Dřevění štěpka, pelety, brikety, piliny a hobliny

Zařízení FlowDrya lze za použití zbytkového tepla používat celoročně (tj. CHP z výroby elektřiny) k sušení různých forem dřevní biomasy včetně dřevní štěpky, hoblin a pilin.

Sušení dřevní štěpky zvyšuje hodnotu spalování produktu a zároveň stabilizuje produkt a snižuje náklady na skladování. Sušení se také často využívá jako předúprava pro zplyňování dřeva nebo pro zpracování na brikety, pelety či jiné produkty s přidanou hodnotou. Nevysušení dřevní štěpky může vést ke ztrátě hodnoty rozkladem, degradaci a dalším škodlivým přírodním účinkům. FlowDrya je ideálním řešením pro sušení materiálů dřevní biomasy díky mísení pomocí integrovaného zařízení PulseWave™, intuitivnímu modernímu ovládání, spolehlivému provozu a velmi vysokému činiteli využití.

Ledujte video o sušení dřevní štěpky >

Sušení odpadu na energetické frakce

SRF & RDF

Použití nerecyklovatelného odpadu jako zdroje energie je jedním z vysoce účinných způsobů, jak snížit množství odpadu, který končí na skládce. Pomocí metod sušení odpadu Stronga lze získané pevné palivo (Solid Recovered -SRF) z čistíren odpadních vod, zařízení na pyrolýzu a cementáren před přepravou a použitím v energetice vysušit na vhodný optimální obsah vlhkosti.

Sušení SRF na optimální, konzistentní obsah vlhkosti je zásadní, protože cementárny vyřazují materiál mimo požadovanou specifikaci a na odpady pro energetické závody se vztahují vysoké pokuty na tunu zpracovaného materiálu. Kromě zvýšení výhřevnosti spočívají přínosy zařízení na nakládání s odpady, která vlastní sušičku Stronga, také v:

Snížené náklady na skládky ✔; Snížené náklady na dopravu ✔; Lepší kontrola nákladů ✔; Optimalizovaný provozní příjem a zisk ✔; Snížené náklady na vývoz energií z odpadu ✔; Zvýšená produktivita zpracování (např. drcení, třídění a balíkování paliva) ✔; Splnění požadavků zákazníka na výhřevnost paliva a zabránění pokutám ✔

Sledujte video o sušení SRF >

Sušení vláken digestátu

Různé suroviny a velikosti částic

Stronga používá osvědčené metody sušení k využití dostupného procesního tepla v zařízeních na bioplyn pro celoroční sušení separovaného digestátu z různých surovin.

Zařízení FlowDrya je navrženo tak, aby zbytkové teplo využívalo co nejefektivnějším způsobem k sušení digestátu v různých formách. V případě zařízení na bioplyn nahrazuje Stronga Heatex chladič odpadního tepla a využívá dříve nevyužité teplo jako užitečný vzduch pro sušení. Zařízení pro anaerobní kvašení vyžadují spolehlivé a vysoce odolné vybavení schopné provozu přes 8000 hodin ročně. FlowDrya dokonale splňuje tyto požadavky díky jednoduchému, dlouhodobému a energeticky efektivnímu provozu.

Sušené, stabilizované vlákno digestátu lze použít jako podestýlku pro hospodářská zvířata ✔; Stabilizované organické hnojivo ✔; Biopalivo ✔; Zlepšovací půdní prostředek s výsadbovým nebo zahradnickým potenciálem ✔; Kontejnerové komposty ✔; a další ✔

Sledujte video o sušení vlákna digestátu >

Sušení plodin

Zrno, luštěniny, semena a další

Změny klimatu způsobují větší nejistotu při sklizni a zachovávání cenných výnosů plodin. FlowDrya poskytuje maximální dostupnost při sezónním sušení plodin a přidává další hodnotu se zvýšenou schopností a flexibilitou pro celoroční sušení dalších materiálů.

Sušení plodin pomocí FlowDrya brání riziku nákladného znehodnocení a ztrát při konzervováním produktu. Tam, kde mnoho specializovaných sušiček obilí zůstává po většinu roku nečinných, má FlowDrya vysoký faktor využití, snižuje náklady, zvyšuje výkon a přidává hodnotu pro majitele po celý rok. Měřič vlhkosti je oblíbenou volbou pro autonomní operace sušení plodin a toto zařízení je možné ovládat i dálkově přes stolní počítač nebo mobil.

Metody sušení Stronga lze použít k sušení různých plodin, včetně obilí ✔; Kukuřice ✔; Semen (řepka, dýňová semínka a další) ✔; Luštěnin (fazole a hrách) ✔; & mnohých dalších ✔

Myslete na flexibilitu. Myslete na schopnosti.

Myslete FlowDrya.

Ve společnosti Stronga jsme vyvinuli kontinuální sušičku schopnou vysoušet širokou škálu vlhkých surovin. Máme zkušenosti s inteligentní úpravou základní konstrukce sušičky tak, aby vyhovoval materiálu, umístění a dostupnému zdroji tepla. S dobře vyvinutými možnostmi a moderními ovládacími prvky, které nabízejí monitorování, měření a vyhodnocení, jsme schopni nabídnout optimalizovaná řešení, maximalizovat hodnotu a zároveň minimalizovat energetické požadavky v procesu kontinuálního sušení.

Nesčetné možnosti sušení vedou k dlouhodobé finanční ziskovosti a produktivitě. Konstrukce sušičky je pečlivě zvážena tak, aby vyhovovala vašemu materiálu. Při střídavém sušení různých materiálů mohou vzniknout rozdíly ve výkonu. Objevte níže možnosti, které metody sušení Stronga nabízí.

Nová éra metod sušení

Zařízení schopné pracovat s náročnými materiály a obtížnými vedlejšími produkty
Sušení aktivního uhlí
Sušení vojtěšky
Sušení ječmene
Sušení popela z kotlů
Sušení kakaových bobů
Sušení kokosové slupky
Sušení kávových zrn
Sušení kompostu
Sušení digestátu
Sušení travní píce
Sušení průmyslového konopí
Sušení bylin
Sušení kukuřice
Sušení MSW
Sušení ovsa
Sušení papírové buničiny
Sušení hrášku a fazolí
Sušení rašeliny
Sušení drůbežího a kravského hnoje
Sušení dýňových semen
Sušení řepky
Sušení rýže
Sušení písku
Sušení pilin
Sušení mořských řas
Sušení čistírenských kalů
Sušení půdy
Sušení sójových bobů
Sušení SRF a RDF
Sušení slámy
Sušení slunečnicových semen
Sušení pšenice
Sušení dřevní štěpky
Sušení dřevění drti
Sušení dřevěných pelet
Sušení dřevěných hoblin

Další možnosti sušení…
Sušení mandlí
Sušení jablečných výlisků
Sušení kůry
Sušení brutnák
Sušení pivovarských zrn
Sušení bobů
Sušení podestýlky pro kočky
Sušení celulózového papíru
Sušení kukuřičné řezanky
Sušení nasekané celé kukuřice
Sušení uhelných pelet
Sušení kokosové kůry
Sušení kokosové slupky
Sušení kokosových vláken
Sušení kukuřice
Sušení bavlníkového semene
Sušení bavlníkového odpadu
Sušení kůry eukalyptu
Sušení obilí
Sušení travních semen
Sušení lněného semene
Sušení vojtěšky
Sušení makadamových ořechů
Sušení kukuřičné siláže
Sušení ozdobnice čínské
Sušení MSW
Sušení komunálního kalu
Sušení hořčičných semen
Sušení ořechů
Sušení oregana
Sušení papírové drtě
Sušení papírového vlákna
Sušení papírového kalu
Sušení hrášku
Sušení máty peprné
Sušení máku
Sušení bramborových slupek
Sušení buničiny
Sušení uličního odpadu
Sušení žitného sladu
Sušení čistírenských kalů
Sušení pevného drceného odpadu
Sušení buničiny z cukrové řepy
Sušení odpadních materiálů