FlowDrya Green Series

Osvědčená technologie kontinuálního sušení

Spolehlivé. Účinné. Osvědčené.

Řešení pro kontinuální sušení od společnosti Stronga

Technologie kontinuálního sušení FlowDrya je moderní, energeticky efektivní, vysoce spolehlivá a osvědčená při sušení široké škály vlhkých materiálů. Stronga FlowDrya obsahuje všechny atributy, které naši zákazníci od modulárního systému kontinuálního sušení vyžadují.

Široká škála modelů nabízejících velkokapacitní výstup ✔; Vynikající tepelná a elektrická účinnost ✔; Dlouhá životnost ✔; Ohromující spolehlivost ✔; Výrazně nízké náklady na servis a údržbu ✔; Inteligentní řídicí systémy, které se snadno ovládají ✔; Rovnoměrně vysušený výstup s mísícím ústrojím PulseWave™ (USP FlowDrya) ✔; Velkokapacitní násypka - minimalizace pracovních nákladů ✔; Všestrannost při sušení řady materiálů, včetně dřevní štěpky, píce, papírenské buničiny a dalších ✔

Způsoby vysoušení šité na míru

Pro vlhký materiál

Existuje nekonečný seznam vlhkých materiálů, které je třeba sušit, aby je bylo možné dále zpracovávat, stabilizovat a využívat. Některé materiály vyžadují během procesu sušení zvláštní zacházení, jiné vyžadují přísnou regulaci teploty sušícího vzduchu a hodnotu jiných lze zvýšit s minimálními náklady pouze pomocí odpadního tepla. Stronga FlowDrya je jedno z mála řešení kontinuálního sušení na trhu, které nabízí flexibilitu při zvládání proměnlivých vlastností různých vlhkých materiálů.

Přemýšlejte o flexibilitě. Přemýšlejte o FlowDrya.

Díky inteligentnímu posouzení jedinečného materiálu, umístění a dostupného zdroje tepla jsme schopni nabídnout zákazníkům optimalizovaná řešení pro maximalizaci hodnoty z procesu průchozího sušení. Flexibilní systém FlowDrya umožňuje neomezený potenciál sušení, což vede k dlouhodobé finanční ziskovosti a produktivitě. Majitelé a provozovatelé by si měli být vědomi toho, že může dojít ke změnám výkonu, pokud se rozhodnou sušit jiné materiály, než které byly původně specifikovány.

DŘEVAŘSKÝ PRŮMYSL

ZEMĚDĚLSTVÍ

PAPÍRENSKÝ & CELULÓZOVÝ PRŮMYSL

LIKVIDACE & RECYKLOVÁNÍ ODPADŮ

KRMIVA

PALIVOVÉ PELETY

Účelový design

Zajišťuje vysoce spolehlivý provoz

Osvědčené kontinuální sušičky společnosti Stronga jsou speciálně konstruovány pro náročné trhy se spolehlivým provozem až 8 000 hodin ročně. Velkokapacitní konstrukce optimalizují tepelnou účinnost a výkon a nabízejí značnou hodnotu v podobě nejnižších nákladů na sušenou tunu. V porovnání s ostatními sušičkami na trhu má FlowDrya extrémně nízkou spotřebu elektrické energie a současně zajišťuje účinné vysoušení vlhkých materiálů na vysoce hodnotné, stabilizované suché produkty.

Když není čas na prostoje.

Zvolte FlowDrya.

Dopady neplánované odstávky nejen zvyšují náklady, ale často se rozšiřují i na ty, které závisí na výkonu vašeho zařízení FlowDrya . Proto jsme ve společnosti Stronga zhotovili sušičku, která je jednoduše nejspolehlivějším řešením dostupným na trhu. Odolné součásti, žádné řemeny, řetězy a řetězová kola a výkonné hydraulické komponenty zajišťují vynikající provozuschopnost a dlouhou životnost.

Na druhé straně jsou pohyblivé sušičky pásového typu složité a mají mnoho částí, které se pohybují a opotřebovávají. Pás je nutné často čistit vzduchem, vodou nebo kartáči. Může sklouznout, roztáhnout se či poškodit některými předměty, což vede k nákladným a dlouhým prostojům. Pokud si přejete kontinuální sušičku, která je nákladově efektivní, účelová a velmi spolehlivá; nehledejte nic jiného než FlowDrya Green Series.

Jednoduchost je prvořadá

Každý výrobek Stronga je navržen tak, aby splňoval náš základní princip výroby jednoduchých, spolehlivých a snadno ovladatelných strojů. Kontinuální sušička FlowDrya posouvá vlhké materiály z násypky (překládací nebo ložné) pomocí hydraulicky poháněné pohyblivé platformy a proudu vzduchu s regulovanou teplotou sušení, který přiváděn z různých účinných a optimalizovaných zdrojů tepla.

Kvalitní vysoušecí vzduch; Dodává Stronga Heatex

Sušení bez námahy

Kontinuální operace FlowDrya jsou neuvěřitelně jednoduché, ale značně efektivní.

Procesy mohou být plně automatizované s dopravními systémy a šneky regulujícími tok materiálu do násypky sušičky a od výstupu suchého produktu. Tím je zajištěna optimalizace energetické účinnosti a maximalizace výroby při pečlivém sledování požadovaného konečného obsahu vlhkosti v suchém výstupu.

Ekonomické způsoby sušení

Hodnota v sušícím výkonu

Nízké kapitálové výdaje – FlowDrya nabízí vynikající hodnotu pořízení v místě nákupu. Technický tým Stronga posuzuje celkový obchodní případ každého projektu, aby zajistil nabídku optimalizovaných metod sušení pro získání maximální hodnoty.

Nízké provozní výdaje – Ve srovnání s konkurencí nabízí FlowDrya nejnižší náklady na energii za hodinu provozu. Navíc automatické ovládání režimů (s monitorováním vlhkosti), automatické vypouštění a delší intervaly mezi doplňováním minimalizují nákladné provozní hodiny sušičky.

Nízké náklady na vlastnictví - FlowDrya nabízí neobyčejně nízké náklady na vlastnictví díky dokonale posouzené kvalitě komponent, která zajišťuje maximální dobu provozuschopnosti, optimální produktivitu a nízké servisní náklady. Naše pověst kvality vyráběných zařízení zajišťuje zákazníkům velké zůstatkové hodnoty a nízké náklady na vlastnictví.

Cenově výhodné metody sušení

Sušení teplým vzduchem

Optimální vstřikování vzduchu

FlowDrya dokáže zvýšit teplotu materiálů na hodnotu odpařování mnohem rychleji než kterákoli jiná sušička na trhu, protože sušení probíhá dvěma způsoby; (1) sušení vzduchem a; (2) tepelná vodivost. Vstřikování kvalitního vzduchu skrze vlhké materiály při jejich posouvání, převracení a proudění podél hydraulického sušicího lože optimalizuje proces odpařovacího sušení, aby se obsah vlhkosti rovnoměrně snížil podle požadavků klienta. Seznamte se s tímto postupem.

(1) Kvalitní vzduch pro sušení je dodáván samostatnou jednotkou Heatex. Heatex může využívat více zdrojů tepla, např. nízké zbytkové procesní teplo, kogenerační jednotka, vodní plášť a teplo spalin, tepelný výkon kotle na biomasu a další.
(2) Teplý proud vzduchu ohřívá izolovanou ocelovou konstrukci podlahové platformy FlowDrya a přenáší tepelnou energii přímo do materiálů na sušicím loži jako doplněk k sušení vzduchem.
(3) Teplý vzduch stoupá ventilovanou podlahou skrze nepřetržitě promíchávaný materiál. Difúze po celé délce s inteligentním zónováním proudu vzduchu optimalizuje účinnost sušení, zatímco se materiál mění z vlhkého na suchý.
(4) Nasycený odpadní vzduch se rozptýlí do atmosféry pomocí vhodně dimenzovaného odváděcího potrubí nebo jej lze recirkulovat pomocí chytrých moderních a správně navržených rekuperačních systémů.

Sušení tepelným vedením

Mísící ústrojí PulseWave™

Jedinečnou vlastností rozhodující o prodeji FlowDrya je PulseWave™ - přirozené, automatické mísení materiálu, který se neustále převaluje na pohyblivém podkladu. PulseWave™ zajišťuje, že každá část materiálu získá rovnoměrně tepelně vodivý kontakt s horkým sušicím ložem, což vede k rovnoměrné výsledné suchosti.

Při záběru vpřed pohyblivého podkladu se materiál posouvá dopředu tlačnou plochou čepele, což způsobí větší hnací sílu níže k loži. Hnací síla je nad tlačnou čepelí slabší, což způsobuje, že materiál na vrcholu vlny zaostává a padá zpět. Při zpětném záběru se materiál zvedá přes nakloněnou osu lopatky a vytváří další vlnu. Se vzrůstající výškou hřebene je vlna méně stabilní, což způsobuje, že materiál přepadává tam a zpět a zajišťuje se tak úplné promísení při každém záběru.

Při každém záběru je materiál přemístěn ze své polohy, k čemuž nedochází u pásových sušiček; to znamená, že každá částice získá během provozu FlowDrya stejný přístup k proudu teplého vzduchu a tepelnému vedení.

Ovládací systém DryStation™

Úspěch pouhým ovládáním

Stronga optimalizuje výsledky sušení pomocí inteligentních a intuitivních ovládacích prvků a komplexního školení obsluhy. FlowDrya je navržen pro nepřetržitý provoz, ale podmínky sušení se mohou měnit v závislosti na obsahu vlhkosti základního materiálu, okolní teplotě i vlhkosti prostředí. Některé tepelné výkony také kolísají v dodávce tepelné energie v důsledku různých faktorů.

Řídicí systém DryStation ™ umožňuje obsluze konfigurovat nastavené hodnoty a zahrnuje automatické režimy, které upravují provozní faktory podle měnících se podmínek. Díky možnosti vzdáleného přístupu lze celý řídicí systém monitorovat a ovládat pomocí digitální technologie za použití iPadu, iPhonu, Androidu nebo stolního počítače.

Výkon, údržba a přehled

V jediném programovatelném logickém ovladači

Operace FlowDrya jsou řízeny integrovaným programovatelným logickým ovladačem (PLC), který při plné součinnosti maximalizuje účinnost a spolehlivost za současného snižování času a nákladů na správu. Robustní systémy PLC s nízkou potřebou údržby, integrované a utěsněné v kontinuální průtokové sušičce, mají odolné infrastruktury navržené tak, aby se vyrovnávaly s místními výkyvy provozní teploty.

Ovládací prvky FlowDrya nové generace bezpečně a spolehlivě optimalizují procesy sušení, aby vám zajistily klid a zároveň pomohly zvýšit účinnost a výsledky sušení. Programovatelné automatické řídicí systémy FlowDrya nabízejí bezpečné a zabezpečené protokolování dat, což obsluze umožňuje vizuálně analyzovat klíčové faktory, optimalizovat operace sušení a maximalizovat produktivitu.

Dotykové rozhraní HMI

Přehledný vizuální přístup

Podsvícená dotyková obrazovka DryStation ™ HMI je uživatelským grafickým rozhraním mezi systémem PLC a sušičkou. Konzole DryStation ™ umožňuje okamžitý vizuální přístup k ovládacím, provozním a bezpečnostním parametrům. Ovládací systém FlowDrya obsahuje následující zařízení:

Širokoúhlý barevný displej s vysokým rozlišením ✔; Inovativní grafické uživatelské rozhraní ✔; Snadné použití ✔; 3D zobrazení vaší sušičky s ikonami klíčových parametrů ✔; Monitorování spotřeby energie ✔; Možnost vzdáleného přístupu (samostatné ovládání nebo integrace SCADA) ✔; Moderní technologie soft-start ✔; Integrovaná inteligentní a vysvětlující hlášení poruch, na obrazovce ✔; Časově značený záznam dat pro provozní analýzu a porovnání, umožňuje soustavné zdokonalování obsluhy ✔

Komplexní školení obsluhy

Během fáze uvádění do provozu spolupracuje Stronga s určeným provozovatelem (provozovateli) na zajištění úplného zaškolení ohledně ovládání, bezpečnosti, servisu a údržby průtokové sušičky. Postup komplexního školení vedeného zkušeným technikem společnosti Stronga zaručuje, že provozní tým dosáhne jistoty při převzetí procesu kontinuálního sušení.

Využití energie tepelného procesu

Zdroje odpadového tepla

Naše zkušenosti nás naučily, že existuje mnoho nevyužitých zdrojů tepla od spalin po technologické teplo a chlazení při rekuperaci. Věříme, že nevyužité teplo by mělo být plně využito jak z finančního, tak i z hlediska životního prostředí.

Chcete-li co nejlépe využít zbytkové teplo, potřebujete sušičku, která je příkladem všestrannosti, trvanlivosti a snadného ovládání. Následující nevyužité zdroje zbytkového tepla lze využít odváděním nadbytečného tepla tepelnou výměnou do FlowDrya, což zvyšuje hodnotu zařízení sušením dostupného vlhkého materiálu:

• Tepelný výkon plynového motoru ze skládek a provozů AD
• Zbytkové teplo z jednotek organického Rankinova cyklu
• Teplo z průmyslových procesů při výrobě cementu atd.
• Zbytkový tepelný výkon z parních turbín atd.
• Jiné zdroje horkého výstupního vzduchu a spalin

FlowDrya vs. ‘ostatní’

Comparing FlowDrya vs. Belt drying systems

Porovnejte hlavní rozdíly mezi Stronga FlowDrya a konvenčními systémy pásového sušení. Objevte jedinečné vlastnosti, které rozhodují o prodeji FlowDrya.

Porovnání kapacita násypky

FlowDrya má několik uspořádání násypky s kapacitou odpovídající materiálu, požadavkům zákazníka, objemové hustotě a vlhkosti, která se má odstranit. Díky vedení tepla zvyšuje vstupní násypka teplotu materiálu k odpařovací teplotě, než dosáhne sušicího lože, zatímco velké objemové kapacity maximalizují nakládací intervaly. ‘Ostatní zařízení’ vyžadují složité uspořádání přívodního dopravníku, což činí tento proces pracným a nákladným.

K dispozici je několik uspořádání násypky

Porovnání vypouštění suchého výstupu

FlowDrya aktivně tlačí suchý výstupní materiál z výšky, čímž poskytuje dostatečný prostor pro nadzemní vyprazdňování na dopravníky, příčné šneky nebo suché sklady vhodné velikosti. U pásových sušiček, které se obecně vyprazdňují velmi nízko nad zemí, není možné jednoduché vykládací uspořádání.

Automatický výstup suchého materiálu

Porovnání potřeba elektrické energie

FlowDrya vyžaduje 4-8x méně elektrické energie než běžná pásová sušička. Tím se ušetří každoročně stovky tisíc korun ročně jen za elektrickou energii. S FlowDrya může majitel běžně využívat stávající lokální zdroj energie, zatímco pásové sušičky obvykle vyžadují instalaci dodatečného nákladného zdroje. Kromě značných nákladů na elektrickou energii to vždy přináší další potíže a vyžaduje náročnou logistickou práci.

Porovnání hydraulický pohyblivý podklad vs. pohyblivý pás

Výkonná hydraulická pohyblivá platforma FlowDrya zvládá materiály všech hustot a vlhkostí. Stronga vytváří „zóny proudění vzduchu“ ke snížení zpětného tlaku a minimalizaci prachu, což zlepšuje výsledky sušení. V případě pohyblivého pásu je třeba jej neustále čistit vzduchem, vodou nebo mechanickými kartáči. Pás může sklouznout, natáhnout se či poškodit některými předměty, což vede k nákladným prostojům. Zónování vzduchu je zde možné pouze přidáním složitosti zařízení, nároků na údržbu, energie a nákladů na ještě větší počet fukarů.

Porovnání Účinnost sušení

Materiál v pásových sušičkách obvykle pomaleji dosáhne odpařovací teploty, protože vzduch je jedinou metodou sušení a pás klade vzduchu odpor, což škodí procesu sušení. FlowDrya nabízí jak horkovzdušné tak i vodivé sušení pomocí teplého nerezového sušicího lože. Vodivé sušení urychluje mísící zařízení materiálu PulseWave™. To vše znamená, že FlowDrya urychluje odpařování materiálu, zatímco kombinace míchání a vodivého tepla optimalizuje účinnost sušení.

Porovnání promíchávání materiálu

Kompletní mísení materiálu během procesu kontinuálního průtoku je zásadní pro rovnoměrnost a účinnou optimalizaci suchého výstupu. Pohyblivá platforma FlowDrya PulseWave™ míchá materiál při každém záběru, aniž by vznikaly náklady spojené se samostatnými mísícími lopatkami pásové sušičky. Každá lopatka pásové sušičky znamená další náklady z hlediska kapitálových investic a údržby. Obsahují ložiska, hřídele, převodovky a motory, které znamenají dodatečné náklady na elektrickou energii a opotřebovávají se v náročném provozu, tudíž je třeba je vyměnit.

Oddaný spolupráci s vámi

Co Strongu odlišuje?

Hodnotový přístup k projektům ✔; Individuální a komunikativní ✔; Značná zkušenost a dobá informovanost o široké škále materiálů ✔; Věnování pozornosti co nejlepším výsledkům zákazníka ✔; Praktické vybavení s dlouhou životností ✔; Jednoduchá, spolehlivá a snadno použitelná řešení ✔; Ekologicky odpovědný a svědomitý přístup ✔

Stronga má jasně stanovené hodnoty pro konstrukci strojů s dlouhou životností, vynikající spolehlivostí a vysokým výkonem. Naše vize je založena na dlouhodobých hodnotách zaměřených na přidávání hodnot pro naše klienty, eliminaci plýtvání, zlepšování efektivity a snaze o inovace a rozvoj. Naším cílem je stát blízko zákazníkovi a budovat vzájemnou důvěru v celém procesu.

Kontaktujte náš technický tým ještě dnes a projednejte svůj projekt sušení >

Hlavní Přednosti

FG-101
Nástavec násypky vlhkého materiálu*.
*Kapacita závisí na materiálu Sledujte video >
FG-102
Nástavec horní násypky *.
*Kapacita závisí na materiálu
FG-103
Hydraulická skládací stříška s ručně ovládaným čerpadlem a střešními průduchy.
FG-104
Snímač vlhkosti materiálu s displejem * - automatické řízení výstupní vlhkosti.
*Kalibrováno pouze pro 1 materiál
FG-105
Uzavřený příčný šnek s převodovým motorem a inspekčním poklopem. Integrováno se systémem DryStation™. K dispozici jsou různé velikosti. Sledujte video >
FG-106
Šikmý výtlačný šnek s ozubeným převodem a převodovkou. Integrováno se systémem DryStation™. Délky a průměry na přání.
FG-107
Antikorozní nerezový obal, určený pro digestát, splaškové slitky a jiné korozivní materiály.
FG-108
Vzdálený přístup z počítače nebo mobilu přes Ethernet. K dispozici jsou různé balíčky, např. náhled, samostatné ovládání nebo integrace SCADA.

Standardní Specifikace

PulseWave™ v celé délce a šířce sušicího lože (ovládáno hydraulicky).
Inteligentní ovládací konzole PLC systému a DryStation™.
Možnosti nastavení hloubky materiálu
Jemný recirkulační šnek, recirkulace malých jemných částic, které padají skrze sušicí platformu zpět na sušicí lože.
Andon - vizuální displej indikující stav sebeochrany a provozní stav.
Boční izolace pro lepší tepelnou účinnost, minimalizaci energetických ztrát a optimalizaci účinnosti sušení.

FlowDrya je modulární, škálovatelné, individualizované řešení pro kontinuální sušení. Informujte se pomocí níže uvedeného formuláře, abychom  projednali vhodné řešení pro váš projekt.