FlowSteama

Parní sterilizační systémy pro kontaminované půdy, substráty, hnojiva a komposty

Vytváření cenných organických médií

Parní sterilizaci mohou používat firmy působící v oblastech zahradnictví, zemědělství, recyklace a sanace jako vysoce účinný prostředek pro čištění půdy, substrátů, kompostů, hnojiv a růstových médií od hub, škodlivých organismů, bakterií a semen plevele. Sanace půdy, růstových médií a kompostu parní sterilizací je ekologicky nezávadná, bezpečná a vysoce účinná metoda boje proti invazivním druhům a škodlivým patogenům v organických médiích.

Řady FlowSteama Vessa a Rova mohou přidávat hodnotu celé řadě materiálů parním „čištěním“ půdy, ornice, kompostu, potravinového odpadu, zeleného odpadu, zemědělských hnojiv a směsí růstových médií v různých formách. Společnost Stronga dodává spolehlivá zařízení FlowSteama a parní kotle pro různé oblasti provozu. Kontaktujte náš odborný prodejní tým ještě dnes a informujte se o možnostech pro váš projekt, a svěřte nám výrobu vašeho vlastního tepelného systému.

Více zisku. Méně odpadu.

FlowSteama umožňuje našim zákazníkům zlepšit zisky vytvořením dobře prodejného, opakovaně použitelného materiálu a zároveň snížit náklady spojené s likvidací odpadu a dovozem čistých produktů. Objevte zahradnické výhody spojené s parními sterilizačními směsmi růstových médií. Výhody pro zemědělské, recyklační a sanační skupiny naleznete níže na této webové stránce.

Produkce většího množství plodin pomocí hygienicky nezávadných růstových médií ✔; Snížení ztrát spojených s nemocnými plodinami ✔; Snížení nákladů na import médií pomocí vlastní cirkulární růstové ekonomiky ✔; Nulové náklady na nákup chemikálií ✔; Opětovné použití a recyklace stávajících růstových médií ✔; lepší efektivita zdrojů ✔; Snížení nákladů spojených s likvidací použitých médií ✔; Omezení manipulace s použitými médii ✔; Zlepšený příjem živin; zvýšení výnosu a kvality rostlin ✔; Vytvoření ideálních podmínek pro prosperující plodiny ✔; Interní kontrola hygieny růstových médií ✔; Stop zakázaným chemikáliím, které poškozují ekosystémy ✔; Plnění stále vyšších standardů v oblasti zdraví a kvalitních životních podmínek pro supermarkety a zákazníky ✔


Schopnost transformace

Transformace kontaminovaných organických frakcí na hodnotná a čistá organická média umožňuje bezpečné opětovné použití růstových médií v krajinářství, v zahradách, ve školkách a v komerčních sklenících. Horká pára z vysokoteplotních parních kotlů eliminuje patogenní látky tepelným zpracováním organických médií při teplotách až 90 °C během různých dob setrvání. Ve spolupráci se speciálním, vysoce zahřívaným, nízkotlakým parním generátorem s volným tokem bylo zařízení FlowSteama schváleno prostřednictvím laboratorních testů jakožto spolehlivý ničitel škodlivých kontaminujících látek a invazivních druhů rostlin, jako jsou:

Patogenní bakterie ✔; Larvy ✔; Hlístice ✔; Spóry ✔; Sněti (plísně a kvasinky) ✔; Semena plevele ✔; Řasy ✔; Srpovničky ✔; Kořenomorky ✔; Jiné choroby a škůdci ✔

Parou čištěná růstová média lze použít opakovaně po každé sklizni nebo ročním období za účelem produkce silných, zdravých, dobře prodejných plodin.

Pára namísto chemických látek

Ve srovnání s alternativními sterilizačními metodami, jako jsou chemická sterilizace, kompostování v nádobě a napařování pomocí speciálních pokrývek, nabízí FlowSteama nejúčinnější, nejspolehlivější, ekologický a legální způsob zpracování kontaminované půdy a organických médií v souladu s předpisy pro kontrolu kvality ve vaší oblasti.

Z moderních vědeckých výzkumů vyplývá, že glyfosáty (např. Roundup), methylbromid, basamid a další produkty, které byly v minulosti běžně používány, jsou nyní zakázány nebo považovány za zdraví škodlivé. Parní řešení s vysokým výhřevem od společnosti Stronga nabízejí vynikající alternativu, která je šetrná vůči životnímu prostředí, bez zbytků a bez rizika vzniku rezistence. S ohledem na zákazy používání chemických látek po celém světě je nyní čas investovat do sterilizace čistou parou, která přinese vaší činnosti významnou přidanou hodnotu, ušetří náklady a zlepší produkci, zatímco chrání ekosystémy.

Odborné znalosti a zkušenosti společnosti Stronga

Odvětví a materiály

Systémy sterilizace půdy Stronga jsou vhodné pro širokou škálu materiálů v různých sektorech. Přestože naše hlavní odborné znalosti spočívají v poskytování zařízení pro sterilizaci růstových médií v zahradnictví, stejnou odbornost na vysoké úrovni jsme schopni nabídnout také pro recyklaci, sanaci půdy, průmyslové využití a zemědělství.

Využití v zahradnictví

Parní sterilizace růstových médií

Parní sterilizace půdy nebo také „tepelné ošetření“ se důsledně osvědčuje jako opatření na ochranu rostlin proti všem typům plevele, patogenům, bakteriím a houbám v kontaminovaných růstových médiích. Výsledkem jsou čistá, bezpečná, hygienicky nezávadná média, která jsou ideálně připravena pro pěstování zdravých, vysoce kvalitních a výnosných rostlin s kratšími pěstitelskými cykly.

Každá zahradnická činnost má své charakteristiky, včetně rozsahu, optimální směsi růstových médií, umístění a typu pěstovaných rostlin. Společnost Stronga nabízí celou řadu řešení v oblasti napařování vhodných pro vaši činnost. Vítáme komerční zahradnické postupy, kde může společnost Stronga nabídnout svoji spolupráci při optimalizaci vhodného systému napařování půdy pro dosažení optimálních výsledků.

Využití v zahradnictví

Sterilizace zahradnických organických substrátů

FlowSteama, všestranný, flexibilní a osvědčený systém od společnosti Stronga, nabízí nejlepší řešení kontinuální sterilizace půdy v nádobě dostupné na trhu; vytváří čistý a zdravý produkt napříč celou řadou organických substrátů a růstových médií. Objevte nové možnosti tepelného ošetření široké škály složek růstových médií:

Sterilizace houbového kompostu ✔; Sterilizace kůrových substrátů na mulčování ✔; Sterilizace rašelinového mechu ✔; Sterilizace kokosového vlákna ✔; Sterilizace půdy ✔; Sterilizace ornice ✔; Sterilizace dřevní biomasy ✔; Sterilizace zeleného odpadu ✔; Sterilizace zvířecích hnojiv ✔; a více ✔

Využití v zahradnictví

Rašelina v růstových médiích; případová studie

Moderní řešení sterilizace rašeliny společnosti Stronga umožňují cirkulární ekonomiku růstu; sterilizace růstových médií pro opětovné využití v zahradách, komerčních sklenících a školkách. V případě růstových medií založených na rašelině má pěstitel odpovědnost za životní prostředí a za respektování vzácného zdroje, jehož tvoření trvá tisíce let. Tempo, jakým se rašelina používá v 21. století, je v současné době neudržitelné.

• Rašelina je neobnovitelný zdroj – jednoho dne se vyčerpá.
• Rašelina se vytváří velmi pomalu, více než tisíce let.
• Rašeliniště představují obrovské zásoby atmosférického uhlíku – mnohem většího než stromy.
• Rašeliniště poskytují podmínky pro život jedinečným volně žijícím živočichům, které mohou být v neřízených situacích zcela zničeny.

Respektujme zdroje

Opětovné použití a recyklace růstových médií

Využití v zahradnictví

Cirkulární ekonomika růstu

O užitečnosti rašeliny v růstových médiích se diskutuje jen málo, existují však obavy z jejího nadměrného využívání a ze špatného hospodaření s vzácnými rašeliništi. Argumenty pro sterilizaci rašeliny parou pro její opětovné použití jako růstového média jsou silné; a společnost Stronga hraje jistou roli v usnadňování této cirkulární ekonomiky růstu. Plně respektujeme komerční pěstitele, kteří společně se společností Stronga bojují o budoucnost umožňující účinnější využití zdrojů.

Hrajte svoji roli.

Využití v oblasti recyklace

Vytváření čistých zdrojů z odpadních toků

Níže naleznete několik způsobů využití v oblasti recyklace, ve kterých lze uplatnit FlowSteama k vytvoření čistého, dobře prodejného zdroje z použitých a kontaminovaných vedlejších organických produktů.

• Přeměna zeleného odpadu přímo na cenné, čisté, sterilizované komposty, které vyhovují současným standardům.
• Poskytnutí oprávnění recyklačním společnostem přeměňovat nízkojakostní tříděný odpadní materiál na cennou a dobře prodejnou ornici zbavenou plevele a invazivních druhů.
• Sanace půd napadených plevelem a bakteriemi, včetně specifických invazivních druhů typických pro danou oblast, jako jsou křídlatka japonská nebo bolševník velkolepý.
• Zpřístupnění potenciálu zbytků nízkojakostní biomasy a její přeměna na čistý, dobře prodejný zdroj s jasně prokazatelným provedením sterilizace a shodou s místními standardy.

Využití v zemědělství

Parní sterilizace půdy pro kořenové plodiny

Bezvadné hygienické normy uplatňované v terénu se v oblasti produkce potravin stávají stále důležitějšími. Systém FlowSteama může přidat významnou hodnotu a snížit riziko výskytu půdních škůdců a křížové kontaminace při pěstování brambor, cukrové řepy, cibule a dalších kořenových plodin. Rizika jsou obzvláště vysoká během čištění, třídění a zpracování zeleniny, kde se musí ornice po použití vrátit na pole, je však nutné zabránit také křížové kontaminaci kořenových plodin.

Sterilizace čistou parou je odpověď na otázky týkající se ochrany vašich plodin před křížovou kontaminací s ohledem na ekonomickou optimalizaci zdravotních a celkových životních podmínek na vaší farmě.

Parní sterilizace půdy pro kořenové plodiny

Využití v zemědělství

Parní sterilizace zemědělských hnojiv

Intenzivní chov drůbeže a prasat se potýká s rostoucím počtem regulací spojených s bezpečnou likvidací hnoje, včetně otázek kontaminace vodních toků a vyluhování dusičnanů. Po separaci lze vláknitý prvek zemědělských hnojiv sterilizovat v doloženém procesu kontinuálního napařování pomocí systému FlowSteama, který spolehlivě ničí semena plevele a škodlivých kontaminantů, jako jsou salmonella a escherichia coli.

Sterilizace frakcí vláken z hnoje umožňuje výrobcům vytvořit zlepšovač půdy nebo hnojivo bez patogenů a s vysokým obsahem živin, které lze bez obav prodávat přes regionální a státní hranice, neboť splňují četné normy. Hlavní výhodou parní sterilizace zemědělských hnojiv je uvolňování živin, během kterého dochází k rozkladu buněčných stěn, což poskytuje rostlinám více živin a snižuje potřebu destruktivních chemických hnojiv.

Využití v zemědělství

Parní sterilizace zemědělských materiálů

Průběžné tepelné zpracování půdy systémem FlowSteama lze využít při parním čištění následujících zemědělských materiálů, což umožňuje regeneraci fosfátů a živin bez rizika křížové kontaminace plodin:

Sterilizace podestýlky brojlerů ✔; Sterilizace vrstev podestýlky ✔; Sterilizace krůtího hnoje ✔; Sterilizace vláken z hnoje vepřů ✔; Sterilizace vláken anaerobního trávení ✔; Sterilizace hnoje z mléčných farem ✔; Ostatní zvířecí hnoje ✔; Sterilizace zbytků zeleného odpadu ✔; Sterilizace zbytků z ornice ✔; a jiných zemědělských materiálů ✔

Kontaktujte společnost Stronga ještě dnes a informujte se o udržitelnosti vašeho zemědělského materiálu se systémem FlowSteama.

Osvědčené, vyzkoušené a testované řešení

Již více než 100 let se ošetřování půdy napařováním úspěšně používá mimo jiné v zahradnictví, zemědělství a sanaci půdy. Sterilizace půdy parou se osvědčuje jako účinný způsob přípravy půdy, který poskytuje ochranu před plevelem, bakteriemi, snětí a jinými škůdci. Zahřátá pára je odborníky a vědci uznávána jako nejúčinnější přístup k čištění infikovaných půd a substrátů.

Nyní je čas posunout se kupředu se systémem FlowSteama, se kterým bude váš podnik ještě více prosperovat a bude ekologičtější díky investicím do osvědčených moderních řešení tepelného zpracování. V Severní Americe a v Evropě se prokázalo, že naše systémy pro napařování půdy produkují zcela čistý zlepšovač půdy, který je připraven k pěstování těch nejzdravějších rostlin.

Vytváření cenných růstových substrátů

Udržitelné cirkulární postupy

První použití > sterilizace parou > opětovné použití

Klikněte na 2D ikony níže a zjistěte více o dvou dostupných typech systémů parní sterilizace půdy od společnosti Stronga.

Model Řada FlowSteama Vessa Řada FlowSteama Rova