Řada FlowSteama Rova

Mobilní sterilizace v kontejneru pro půdy a substráty

Zvýšení zisků a snížení nákladů

Uplatnění FlowSteama Rova

Díky tepelnému ošetření půdy s moderním systémem FlowSteama Rova mohou zákazníci zlepšit své zisky a současně snížit náklady s následujícími výhodami:

Vytváření spolehlivých a čistých půdních médií ✔; Pěstování většího množství plodin ✔; Snížení ztrát způsobených nemocnými plodinami ✔; Zlepšení příjmu živin ✔; Vytváření podmínek pro prosperující plodiny ✔; Zlepšení dohledu nad interní hygienou ✔; Snížení nákladů na dovoz médií se sníženým obsahem uhlíku a CO₂ ✔; Opětovné použití a recyklace růstových substrátů; efektivnější využití zdrojů ✔; Snížení nákladů na likvidaci použitých médií ✔; Omezení manipulace s použitými médii a s ní souvisejících nákladů ✔; Konec používání zakázaných a zdravotně nebezpečných látek škodlivých pro ekosystém ✔; Plnění stále vyšších standardů v oblasti životního prostředí pro supermarkety a zákazníky ✔


Mobilní využití

Parní sterilizace půdy a substrátu

Zákazníci, kteří vlastní řadu FlowSteama Rova, se mohou těšit z výhod mobilní sterilizační jednotky v nádobě, kterou lze rychle a snadno přemístit mezi pracovišti a hromadami použitých substrátů a ornice, čímž minimalizují náklady na přesun materiálu kolem velkých komerčních oblastí.

Další výhodou systému Rova je schopnost přesunout jednotku pro tepelné ošetření půdy mezi sousedními místy, což umožňuje menším komerčním pěstitelům sdílet jeden sterilizační systém. Recyklační prostory mají také různé organické frakce na různých částech pracoviště; systém Rova umožňuje očištění dávek od bakterií, snětí a semen plevele přímo na místě. Ve spojení s mobilním nízkotlakým zahřátým parním generátorem, vhodným zdrojem vody a zdrojem paliva může být systém FlowSteama Rova umístěn v blízkosti zásob po dobu několika hodin, dnů nebo déle, než bude přemístěn ke sterilizaci kontaminovaného materiálu na jiném místě.

Mezinárodní doprava. Místní využití.

Používání systému FlowSteama Rova není omezeno na žádnou zemi ani kontinent. Systém Rova může být přepraven na místa, kde jsou ornice kontaminovány semeny plevele či substráty kontaminovány patogeny, uvnitř 12m přepravního kontejneru ISO. Spuštění mobilního sterilizačního procesu vyžaduje jen minimální montáž. Níže naleznete některé z výhod mobilního parního systému.

Hospodárná přeprava po celém světě ✔; Jednoduchá montáž přímo na místě ✔; Sterilizační jednotka plug & play ✔; Zvýšená produkce potravin pro místní komunity ✔; Snížený tlak na půdní zdroje díky opakovanému použití růstových substrátů; zlepšení místních ekosystémů ✔; Vylepšená efektivita zdrojů; snižování odpadu ✔

FlowSteama Rova

Logistika a manipulace

Proces kontinuálního toku FlowSteama Rova se snadno ovládá a snadno se reguluje:

1. Centrální zásobník se snadno naloží pomocí teleskopického či jiného nakladače nebo stoupajícího dopravníku.
2. Materiál je automaticky rozmístěn podél sterilizačního lůžka, míchá se a otáčí pohybem PulseWave™, aby bylo dosaženo maximálního pronikání páry do půdy nebo substrátu. Sterilizace probíhá v kontrolovaném izolovaném prostředí v nádobě, kde je řízena teplota a doba setrvání sterilizovaného materiálu.
3. Vykládací šnek automaticky vyprazdňuje sterilizovaný substrát ze strany Rova na vhodný dopravník za účelem nahromadění čistého materiálu v bezpečné vzdálenosti od kontaminovaného vstupního materiálu. Ztráta páry a energie je minimalizována díky celkové izolaci a samouzavíracím šnekovým mechanismem.
4. Důkladně vyčištěný cenný sterilizovaný výstupní materiál lze bez obav prodat nebo použít v rámci komerčních pěstitelských postupů; dochází tak k vytváření přidané hodnoty pro majitele a provozovatele zařízení FlowSteama.

FlowSteama Rova

Inteligentní řízení procesu

Systém FlowSteama Rova je vybavena moderními, inteligentními, samoochrannými řídicími systémy, které zajišťují bezpečné odstavení například v případě přehřátí oleje. Snímače poskytují obsluze klíčová data v reálném čase, což umožňuje optimalizovanou produkci a sterilizaci materiálu.

K dispozici je volitelné vybavení pro protokolování a prokazování teploty a doby setrvání materiálu, což zákazníkům umožňuje dokázat místním certifikačním orgánům, že sterilizační proces byl proveden podle stanovených parametrů. To je zvláště důležité při dalším prodeji kompostů, půd a substrátů, a relevantní, když materiál překračuje hranice, aby se zabránilo mezinárodnímu šíření nemocí a invazivních druhů.

Certifikační standardy pro:

Organické látky, komposty, růstová média, substráty a půdy

I když existují rozdíly v regionálních hygienických normách pro kvalitu organických látek a kompostů, stále více se dbá na nutnost zabránění přeshraniční kontaminaci, snížení rizika přenosu invazních druhů a zajištění náročných hygienických norem pro substráty určené k pěstování potravin.

Parametry výstupního materiálu jsou optimalizovány tak, aby vyhovovaly vašim místním certifikačním normám pro organické látky, komposty, substráty pro růstová média, ornici a další. Převezměte kontrolu nad svými procesy díky modernímu systému napařování půdy společnosti Stronga.

Bez chemické sterilizace

Rostoucí obavy o veřejné zdraví spojené s nadměrným používáním chemikálií a pesticidů, a zvyšování povědomí o zbytkových účincích chemikálií v půdních biomech a dále v potravinovém řetězci, zahájily novou éru, renesanci čisté páry. FlowSteama nabízí bezpečné a efektivní řešení pro komerční produkci potravin bez použití chemikálií.

Snížené používání škodlivých chemických látek ✔; Zabránění usazování zbytků chemických látek ✔; Budoucnost čisté páry pro ornice a produkci potravin ✔; Dlouhodobé zlepšení veřejného zdraví ✔; Zlepšení stavu půdního ekosystému a životního prostředí ✔; Zvýšená produkce potravinářských plodin a snížení ztrát způsobených nemocemi ✔

Standardní Specifikace

Nakládací zásobník na suroviny (k dispozici jsou doplňující desky sloužící ke zvýšení kapacity před zpracováním).
Sterilizační dvouvrstvá lůžka PulseWave™ (hydraulické ovládání).
Inteligentní ovládací prvky. Automatické a ruční nastavení umožňuje řídit dobu setrvání materiálu a jeho výstup. Součástí je nouzové zastavení pro bezpečnostní odstavení.
Několik snímačů teploty materiálu, které poskytují obsluze okamžitý přehled o teplotním profilu v různých intervalech.
Četné parní vstupy po obou stranách nádoby.
Vysokokapacitní křížový šnek s elektromotorem, převodovkou a samouzavíracím šnekovým mechanismem, který zabraňuje ztrátám páry a energie.
Integrovaná elektrohydraulická pohonná jednotka s chlazením oleje, regulačními ventily a snímači.
Kompletní izolace zajišťující vynikající tepelnou účinnost.
Jednoduchá náprava s hydraulickým brzděním.
Silniční kola a pneumatiky.
Závěsná lišta s ručním dvourychlostním seřízením noh.
Polohovatelné otočné vlečné oko.
Dvojité zadní stabilizátory s ručním zvedáním noh.

Volitelné Příslušenství

FS-101
Systém z korozivzdorné oceli pro korozivní organické látky.
ModelFlowSteama Rova*
Gross weight5000kg
Length11680mm
Overall length (incl. drawbar & tow eye)13380mm
Width1670mm
Overall width (incl. auger & wheels)2860mm
Height2230mm
Overall height (incl. wheels)2780mm
Sterilising bed flow control valveStandard
3 phase electro-hydraulic power unitStandard
Steam entry portsBoth sides
Roof access hatchesStandard
Material and steam temperature sensorsStandard
E-stop safety shutdownStandard

*Ostatní modely jsou k dispozici na požádání.

Existuje mnoho proměnných faktorů spojených s materiálními a místními provozními podmínkami našich zákazníků; kontaktujte společnost Stronga a informujte se o možnostech pro váš provoz a projekt.

Všechny hmotnosti a měření podléhají specifikacím a místním zákonům. S ohledem na skutečnost, že výrobky neustále zlepšujeme, jsou technické informace, hmotnosti a měření uváděny pouze jako referenční hodnoty.