Podmínky Použití

Váš přístup na tyto webové stránky a jejich používání podléhá následujícím podmínkám a veškerým příslušným zákonům. Vstupem na tento web a jeho používáním přijímáte následující podmínky bez omezení či výhrad.

Materiál na těchto webových stránkách podléhá ochraně autorských práv a bez svolení jej nelze reprodukovat v žádném formátu ani na žádném médiu. Lze však udělit povolení k reprodukci datových listů za podmínky, že budou reprodukovány přesně a nebudou použity hanlivým způsobem nebo v zavádějícím kontextu. Pokud je materiál publikován nebo vydán třetím osobám, je třeba potvrdit zdroje a stav autorských práv. Materiál je na těchto webových stránkách poskytovaný bezplatně, slouží pouze pro informační účely a nevytváří obchodní nebo profesionální vztah mezi vámi a společností Stronga Ltd.

Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí k zajištění přesnosti poskytovaných informací, nepředstavují závazná právní ani jiná odborná sdělení. Společnost Stronga Ltd nepřijímá právní odpovědnost za jakékoli chyby, opomenutí nebo zavádějící prohlášení (způsobené nedbalostí či jinak). Společnost Stronga Ltd nepřebírá právní odpovědnost ani závazky za přesnost či úplnost jakýchkoli informací obsažených na těchto webových stránkách.

Uvedení jakéhokoli výrobku nebo organizace na těchto webových stránkách v žádném případě neznamená jejich schválení nebo doporučení společností Stronga Ltd.

Společnost Stronga Ltd nebude v žádném případě odpovědná kterékoli straně za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, příkladné, následné či jiné škody (mimo jiné včetně ušlého zisku, přerušení podnikání, ztráty programů nebo dat), a to bez ohledu na formu, či zdali se jedná o událost v rámci smlouvy, porušení, nedbalosti, objektivní odpovědnosti nebo jinak vyplývající z těchto webových stránek nebo v jejich souvislosti, popř. z jejich kopírování, zobrazování nebo používání.