Gebruiksvoorwaarden

Uw toegang tot en gebruik van deze site is onderworpen aan de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wetten. Door deze site te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden.

Het materiaal op deze site is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming in enig formaat of medium worden gereproduceerd. Er wordt wel toestemming gegeven voor reproductie van Data Sheets, op voorwaarde dat deze nauwkeurig worden gereproduceerd en niet op een denigrerende manier of in een misleidende context worden gebruikt. Wanneer het materiaal wordt gepubliceerd of aan anderen wordt verstrekt, moeten de bronnen en de auteursrechtelijke status worden bevestigd. Het materiaal op deze site is gratis en alleen voor informatieve doeleinden en creëert geen zakelijke of professionele servicerelatie tussen u en Stronga Ltd.

Hoewel alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie accuraat is, vormt dit geen juridisch of ander professioneel advies. Stronga Ltd. aanvaardt geen enkele wettelijke verantwoordelijkheid voor eventuele fouten, weglatingen of misleidende verklaringen (veroorzaakt door nalatigheid of anderszins). Stronga Ltd. aanvaardt geen enkele wettelijke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website.

Opname van een genoemd product of organisatie op deze website betekent geenszins dat Stronga Ltd. het product of de organisatie onderschrijft of aanbeveelt.

In geen geval zal Stronga Ltd aansprakelijk zijn jegens een partij voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, voorbeeldige, gevolgschade of andere schade (inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst, bedrijfsonderbreking, verlies van programma's of gegevens) zonder rekening te houden met de vorm van actie, en hetzij in contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins voortvloeiend uit of in verband met deze website of het kopiëren, weergeven of gebruiken daarvan.