FlowDrya International Series

Kontinuální modulární a mobilní sušičky

Metody sušení na míru

Optimalizováno pro energeticky účinné sušení

Integrovaná řešení na míru od společnosti Stronga jsou navržena pro energeticky účinné sušení a nabízejí vysokou hodnotu v ekonomické, snadno přemístitelné, modulární konfiguraci.

Zařízení FlowDrya řady International poskytuje optimální výkon sušení a dlouhodobou spolehlivost s brzkou návratností počáteční investice. Metody sušení Stronga se vytvářejí na zakázku pro jednotlivé projekty a jsou šité na míru podle vašich požadavků vzhledem ke zdroji tepla, vlastnostem vlhkého materiálu, umístění provozu, rozsahu výstupu atd.

Přední místo v kvalitě výstupních produktů

Optimalizujte. Nedělejte kompromisy.

Ve společnosti Stronga rozumíme vašemu podnikání a víme, že chcete své sušící zařízení využívat co nejlépe. Proto jsme postavili průtokovou sušičku šetrnou ke zpracovávanému produktu.

Zařízení FlowDrya pracuje s teplotami, které dokonale odpovídají danému produktu, a zároveň zajišťuje pečlivou manipulaci s materiálem během kontinuálního sušení. Nevěříme v umělé zvyšování výkonu na úkor kvality výstupního produktu přehříváním materiálu při procesu sušení. Cílem FlowDrya International je poskytnout vysoce kvalitní konečný produkt s přidanou hodnotou.

Navržená jednoduchost

Robustní a spolehlivé. Kontinuální sušičky řady International od firmy Stronga nemají řemeny, řetězy či řetězová kola a obsahují jen málo pohyblivých dílů. S jednoduchostí přichází spolehlivost a se spolehlivostí také nízké náklady na služby.

Nízká spotřeba energie. FlowDrya International má extrémně nízkou spotřebu elektrické energie díky procesu nepřetržitého sušení s měkkým startem a nabízí nejnižší náklady na kW na tunu sušeného materiálu.

Nízké náklady na pracovní sílu. Výkonná kombinace velkokapacitního sušení s polo-autonomním provozem a moderními ovládacími prvky minimalizuje vysoké náklady na pracovní sílu.

Přemístitelný intermodální systém

Silniční, železniční a námořní doprava

Ve srovnání s plně fabrikovanou řadou FlowDrya Green lze řadu FD International FD snadno naložit a přepravovat intermodálními prostředky po silnici, železnici či moři. Schopnost snadno přemístit sušičku mezi různými lokalitami, regiony a zeměmi umožňuje její použití napříč ročními obdobími, materiály a plodinami.

Kontaktujte společnost Stronga a poraďte se o zaslání přímo k vám >

Obrovský potenciál využití

Jedinečné moderní vlastnosti FlowDrya umožňují, aby se schopnost sušení zahrnovala širokou škálu různých vlhkých materiálů a vedlejších produktů. V kombinaci nízkých provozních nákladů a výkonného provozního cyklu může být kontinuální sušička plně využívána po celý rok, což dále vytváří obrovský potenciál využití a přidanou hodnotu.

Obrovský potenciál využití

Snadná přemístitelnost

Mezi farmami, zeměmi a kontinenty

Naplňování individuálních potřeb

Klimatických a místních

Ve společnosti Stronga jsme vyvinuli systém vysoušení, u kterého bylo prokázáno, že suší materiály efektivně a důkladně, což snižuje režijní náklady a umožňuje firmám zpracovávat produkty rychleji. Při navrhování našich kontinuálních systémů sušení bereme pečlivě v úvahu vaše jedinečné potřeby vzhledem k místnímu klimatu, vlastnostem vlhkého materiálu a individuální situaci.

Jednoduchost je prvořadá

Postup kontinuálního sušení, popis

Pro řadu FlowDrya International je zásadní jednoduchost zařízení, který promíchává vlhké materiály a posouvá je ze samostatného zásobníku s vrchním plněním do nižší polohy pomocí hydraulicky poháněného vysoušecího podkladu po celé délce sušičky. Materiál proudí proměnlivou rychlostí, kterou řídí obsluha, a rovnoměrně se vysouší z původní vstupní vlhkosti na požadovanou výstupní úroveň. Unikátní proces sušení umožňuje přirozené mísení materiálu na pohyblivém podkladu pomocí zařízení PulseWave™ a vysoušecího proudu vzduchu (k dispozici jsou různé typy paliv a zdroje tepla).

Proudění vzduchu v zónách

Optimalizace výsledků

Pro dosažení optimálních výsledků tým konstruktérů Stronga inteligentně člení sušicí podklad na „zóny“ podle tlaku vzduchu a jedinečných vlastností vlhkého materiálu. Určení typu materiálu, zdroje tepla, rozsahu a dostupnosti tepla jsou některé z klíčových parametrů při optimalizaci konstrukce sušičky. Za účelem dosažení co nejlepších výsledků spolupracuje společnost Stronga s klienty a navádí je v klíčových fázích projektu.

Integrované PLC DryStation™

Úspěch pomocí ovládání

Provoz FlowDrya International je řízen integrovaným inteligentním ovladačem PLC, který umožňuje plnou kontrolu nad sušícími operacemi, zatímco vlastní ochrana je řízena automaticky. Mezi inteligentní funkce vlastní ochrany patří tepelná ochrana oleje a ochrana proti vypršení časového limitu.

Osvětlená dotyková obrazovka DryStation™ je intuitivní a snadno použitelná, zatímco protokolování klíčových parametrů výkonu umožňuje zásah operátora a poskytuje okamžitou vizuální kontrolu a nastavení požadované hodnoty důležitých parametrů sušení, včetně:

Počet zdvihů za hodinu ✔; Teplota prostoru v průběhu času ✔; Výška materiálu na vysoušecím loži ✔; Stav systému ✔; Provoz v manuálním režimu ✔; Provoz v automatickém režimu, včetně možnosti čidla měřícího míru vlhkosti (je-li součástí) ✔

Dotyková obrazovka HMI DryStation™

Moderní a bezpečný vzdálený přístup

Živé sledování ve vysokém rozlišení

Moderní možnost vzdáleného přístupu umožňuje připojení a sledování na počítači nebo chytrém zařízení, klíčové parametry sušení může upravovat na dálku pouze autorizovaná obsluha. Vzhledem k tomu, že provoz kontinuální sušičky nevyžaduje trvalou přítomnost obsluhy, může být ovládání parametrů sušičky na dálku mimořádně užitečným nástrojem, zejména v náročných situacích.

Míchací zařízení PulseWave™

Poskytuje rovnoměrně vysušený výstup

Pohyb na vysoušecím loži pomocí PulseWave™ důkladně promíchá materiál tak, aby každá jeho část reagovala na vodivé teplo ze sušicího lože a přijímala rovnoměrné proudění vzduchu, což vede k jednotnému výsledku sušení*. Jemné míchání pomocí PulseWave™ je jedinečnou vlastností FlowDrya International, žádná jiná sušička nedokáže takovou úroveň integrovaného míchání materiálu nabídnout.

* Typ materiálu, objemová hmotnost, umístění a podmínky prostředí ovlivňují výkon sušení. Obraťte se na společnost Stronga a podrobně projednejte své požadavky.

Integrování vašich přání

Energeticky účinné sušící systémy od firmy Stronga nabízejí robustnost, unikátní hydraulické míchání i vysoce účinné tepelné vedení a konvekční sušení. Objevte hlavní výhody řady „International“:

Kompaktní design, snadná přemístitelnost mezi lokalitami ✔; Polo-autonomní provoz ✔; Flexibilita při sušení konopí, dřevní štěpky, píce a dalších materiálů ✔; Spolehlivost s dlouhou životností osvědčeného hydraulického systému pro sušení na pohyblivém podkladu ✔; Škálovatelná kapacita na délku a na šířku, vhodná pro vaše operace sušení ✔; Kompatibilní s různými zdroji tepla ✔; Vynikající tepelná a elektrická účinnost ✔; Nízké provozní a mzdové náklady ✔

* Každé zařízení International FlowDrya je vyrobeno na zakázku. Žádné dva projekty nejsou stejné. Požadujeme klíčové informace o vašem konkrétním projektu a materiálu, včetně vzorku vlhkého materiálu, umístění a preferovaného zdroje tepla. Náš technický tým pak dokáže tyto detaily analyzovat, než doporučí optimální konstrukci sušičky.

Modulární, škálovatelné & nevyšší hodnota

Modulární, kompaktní a estetický design FlowDrya International je vytvořen na zakázku, aby vyhovoval různým požadavkům na uspořádání a kapacitu. V případě požadavku na dodatečnou kapacitu sušicího lože, lze ve fázi výstavby spojit více modulů, aby se sušička zvětšila.

Krása řady FD International spočívá v její mimořádně snadné přepravě, jednoduchém umístění v dané lokalitě a bezproblémovém uvedení do provozu pod vedením Stronga před samotným spuštěním.

Prozíravé energeticky účinné sušení

Po celém světě zůstává v provozu příliš mnoho zastaralých a neúčinných systémů sušení, což má za následek vysokou spotřebu energie a zvýšené emise CO². FlowDrya International nabízí efektivní odpařování vlhkosti za rozumné kapitálové náklady, na rozdíl od stávajících sušících systémů, které mají vysokou spotřebu energie a zároveň nabízejí nízkou účinnost odpařování.

Poraďte se se společností Stronga ještě dnes, aby vás navedla k cíli, kterým je dodávka moderního, energeticky účinného systému kontinuálního sušení.

Standardní Specifikace

Velkokapacitní násypný zásobník. Konfigurace plnění závisí na materiálu, který se má sušit.
Sušící lože v plné šířce i délce s PulseWave™ (hydraulické ovládání).
Systém PLC inteligentní ovládací konzole DryStation™.
Otvor pro odvod vzduchu. Uspořádání odvádění vzduchu závisí na daném projektu.
Recirkulační šnek drobného materiálu. Malé částečky, které propadnou sušicím podkladem, se recirkulují ze spodní komory zpět do sušicího lože.
Andon - vizuální prezentace provozního stavu.

Volitelné Příslušenství

FI-101
Senzor vlhkosti materiálu (MMS)* s displejem. Automatická regulace vlhkosti výstupního materiálu.
*Kalibrováno pouze pro 1 materiál
FI-102
Uzavřený modul příčného šneku s převodovým motorem a inspekčním poklopem*.
*Design závisí na materiálu
K dispozici je více velikostí, Další informace vám poskytne společnost Stronga > Sledujte video >
FI-103
Šikmý vykládací šnek s ozubeným převodem, převodovkou a měničem pro regulaci otáček.
K dispozici je více velikostí, Další informace vám poskytne společnost Stronga >
FI-104
Antikorozní nerezový obal pro ochranu před digestátovým vláknem, kanalizačními kaly a dalšími korozivními materiály.
FI-105
Vzdálený přístup pro sledování oprávněnými pracovníky přes Ethernet na desktopu nebo mobilu.

FlowDrya International je modulární, škálovatelné řešení šité pro kontinuální sušení. Chcete-li se poradit o vhodně přizpůsobeném řešení pro váš projekt, informujte se pomocí níže uvedeného formuláře.